Bij ziekte melden ouders/verzorgers hun kind tussen 08.00-08.30 uur af bij dhr. Willems. Dat kan telefonisch of via e-mail.

We gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld tandarts of huisarts zo veel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Mocht een leerling toch lessen moeten verzuimen vanwege een belangrijke afspraak, dan geven ouders dit ruim van tevoren door aan dhr. Willems.

Contactgegevens dhr. Willems

Telefoon: 045-5717532

E-mail: mja.willems@svopl.nl

Direct naar
facebook