Afmelden

Bij ziekte melden ouders/verzorgers hun kind tussen 08.00-08.30 uur af bij dhr. Willems. Dat kan telefonisch of via e-mail. We gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld tandarts of huisarts zo veel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Mocht een leerling toch...
Direct naar
facebook