Maatschappelijk werk

Door schoolmaatschappelijk werk JenS kunnen alleen laagdrempelige gesprekken (alledaagse problemen op gelijkwaardige basis en er geen interventies nodig zijn) gevoerd worden met de leerling. Wanneer het nodig is dat er uitgebreider gesproken wordt tijdens de...

Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind voor de brugklas gaat u naar het volgende aanmeldformulier:...

Algemene informatie SVO|PL 2022-2023

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg De Nieuwe Thermen maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg: BcPL locatie...
Direct naar
facebook