Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Op dinsdag 21 april gaf premier Mark Rutte een persconferentie over de maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus. Tijdens deze persconferentie werd aangekondigd dat de scholen
voor voortgezet onderwijs voorlopig gesloten blijven. Afhankelijk van hoe de situatie zich verder
ontwikkelt, openen de scholen vanaf 1 juni 2020 weer hun deuren, onder bepaalde voorwaarden.
Gedurende de komende weken wordt de mogelijke opening van onze scholen voorbereid. Bij alle
beslissingen die in dat traject genomen moeten worden, staat veiligheid van collega’s en leerlingen
voorop. Vanuit het kabinet, het RIVM en het Ministerie van Onderwijs volgen richtlijnen en
protocollen. Deze zijn leidend voor SVO|PL bij het (gedeeltelijk) openen van de scholen vanaf 1 juni.
Het onderwijs gaat na de meivakantie op afstand door zoals we inmiddels gewend zijn. We volgen de
informatie vanuit de overheid voortdurend en informeren jullie zodra meer bekend is over
voorwaarden voor de opening van de scholen. Volhouden is en blijft het motto in de komende tijd.

Directieraad en CvB SVO|PL

Direct naar
facebook