Uw zoon/dochter is aangemeld als nieuwe leerling op onze school. Op onze locatie zijn we steeds meer bezig met het personaliseren van leertrajecten. Iedere leerling krijgt daarbij zoveel mogelijk onderwijs op maat. Met behulp van ICT in het onderwijs kunnen we de leertrajecten nog persoonlijker maken en sluiten wij nog meer aan op de belevingswereld van de leerlingen. Als locatie verwachten wij dat iedere leerling zijn/haar eigen laptop mee naar school neemt om deel te nemen aan ons (digitale) lesprogramma. De trend dat de leerling een eigen laptop mee naar school neemt heet ook wel: ‘Bring Your Own Device’ (BYOD). Uw zoon/dochter neemt dus een eigen laptop mee naar school om daar gebruik van te maken.

Het betekent overigens niet dat alle boeken vervangen worden door digitaal materiaal. We willen niet dat de leerlingen de hele dag naar een beeldscherm turen. Het tegendeel blijkt waar: met BYOD gaat het eigen device als vanzelfsprekend deel uitmaken van de beschikbare leermiddelen, waarvan het boek nog steeds een belangrijk onderdeel is. Tegelijkertijd zien we dat boeken steeds meer digitale componenten bevatten, die door de aanwezigheid van een eigen laptop altijd voor uw zoon/dochter beschikbaar zijn. We denken zo het leren te kunnen verrijken en verdiepen. We zijn overtuigd van het feit dat dit zal leiden tot meer interesse, kennis van en afwisseling in het aanbieden van de leerstof.

Wat betekent BYOD in de praktijk?

Het fundament is uiteraard de laptop. Om goed te kunnen werken met de laptop stellen we een aantal eisen aan de laptop. Zie hiervoor het kopje ‘Eisen BYOD’. Uit onderzoek dat uitgevoerd is op verschillende locaties binnen onze Stichting SVO|PL is gebleken dat veel verschillende varianten laptops en verschillende besturingssystemen niet uitvoerbaar is in de praktijk. Vandaar dat wij kiezen voor uniformiteit bij de aanschaf van de laptop.

Eisen BYOD:

Hier beneden beschrijven wij de minimale eisen waaraan de laptop moet voldoen. Mocht u toch kiezen voor een ander systeem, dan kunnen wij niet garanderen dat er zich problemen voordoen tijdens de les met bijvoorbeeld de leerstof, toetsing of diverse programma’s.

Naast de aanschaf van de laptop is het belangrijk om een goede beschermhoes te kopen voor de laptop. Ons advies: bespaar hier niet op. Verder bevelen wij u aan om de laptop te verzekeren tegen schade en diefstal.

Wat bieden wij als school?

Wij hebben op onze locatie een WIFI-systeem waardoor elke leerling in elk klaslokaal verbinding kan maken met ons internet. Als school zijn wij verantwoordelijk voor het digitale lesmateriaal dat wij aanbieden en we stellen leerlingen in de gelegenheid om hun ‘device’ op te laden via stopcontacten. Verder bieden wij ‘Office 365’ aan waardoor de leerlingen gemakkelijk in hun e-mail kunnen komen, in bestanden kunnen werken en elke leerling krijgt een bepaalde capaciteit om gegevens op te slaan in de ‘I-Cloud’. Doordat uw kind leerling is van onze school, hoeft u zelf geen Microsoft Office 365 aan te schaffen. Dit kunt u gratis installeren op een aantal ‘devices’.

Aandachtspunten:

  • Als school adviseren wij dat u de laptop aanschaft bij een bedrijf dat een eigen reparatie afdeling heeft. Mocht er een reparatie zijn dan is er een snellere afhandeling. Houdt u er rekening mee dat als de laptop niet goed functioneert dat uw zoon/dochter dan niet kan participeren aan het digitale gedeelte van de les. Het is uw verantwoordelijkheid dat de laptop weer in orde is.
  • Denkt u eraan dat spelletjes de laptop behoorlijk vertragen en dat komt de prestaties niet ten goede.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevr. Kil: s.kil@nieuwethermen.nl

Antwoordformulier:

De ouder(s) van …………………………………………………………uit klas  ……….

geven toestemming aan hun kind om haar/zijn laptop mee naar school te nemen en daar te gebruiken. Ouders zijn op de hoogte van het feit dat de school niet aansprakelijk kan worden gesteld bij eventuele diefstal en/of schade aan de laptop. Dit strookje graag meenemen in de eerste schoolweek en aan de mentor retourneren.

 

 

Direct naar
facebook