Aanmelden leerjaar 2,3 en 4

Wat fijn dat u kiest voor onze school! Als u uw kind wilt aanmelden voor klas 2, 3 of 4 vragen wij u deze procedure te lezen en het contactformulier in te vullen.

Afmelden

Bij ziekte melden ouders/verzorgers hun kind tussen 08.00-08.30 uur af bij dhr. Willems. Dat kan telefonisch of via e-mail. We gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld tandarts of huisarts zo veel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Mocht een leerling toch...

Algemene informatie SVO|PL 2023-2024

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg De Nieuwe Thermen maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg: BcPL locatie...
Direct naar
facebook