Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind voor de brugklas gaat u naar het volgende aanmeldformulier:...

Algemene informatie SVO|PL 2022-2023

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg De Nieuwe Thermen maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg: BcPL locatie...
Direct naar
facebook