BHV-plan

Downloaden (DOCX,...

Bureau VSV, leerplicht en kwalificatieplicht

In Nederland is iedere jongere verplicht om elke (school)dag naar school te gaan. Wie spijbelt of te laat komt, houdt zich niet aan de leerplichtwet. Tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt, is hij volledig leerplichtig. Leerplicht Bureau...
Direct naar
facebook