Device

De Nieuwe Thermen is een digitale school. We gebruiken voornamelijk digitale leermiddelen. Tijdens de lessen en gepersonaliseerd leren hebben leerlingen een laptop nodig. Wij werken volgens het principe Bring Your Own Dvice (BYOD). Aan het einde van het schooljaar...

Dyscalculie protocol

[gview file=”https://www.nieuwethermen.nl/wp-content/uploads/2020/11/Dyscalculie-protocol.pdf”]

Dyslexie protocol

Dyslexieprotocol Dit protocol beschrijft de aanpak en ondersteuning voor leerlingen met dyslexie op De Nieuwe Thermen. Het doel is om deze leerlingen gelijke kansen te bieden in het onderwijsproces en toetsmomenten. Hierbij maken we gebruik van de hulpmiddelen...
Direct naar
facebook