Informatieplicht gescheiden ouders

Informatieplicht gescheiden ouders De regel is dat na echtscheiding de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag behouden. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de...

Inspectie

De Onderwijsinspectie heeft een belangrijke rol bij het beoordelen van de kwaliteit. Via de Wet op het Onderwijstoezicht ziet de onderwijsinspectie erop toe hoe scholen hun eigen kwaliteitszorg geregeld hebben. Van iedere school zijn gedetailleerde gegevens...
Direct naar
facebook