Informatieplicht gescheiden ouders

Informatieplicht gescheiden ouders De regel is dat na echtscheiding de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag behouden. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de...
Direct naar
facebook