Kluisjes

Ouders betalen hiervoor via de schoolnota jaarlijks huur en éénmalig borg. Indien de schoolleiding dit nodig acht, kan zij de inhoud van de kluisjes preventief controleren op verboden middelen/voorwerpen. Aan het einde van het schooljaar moeten de kluisjes volledig...

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel aan activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. Omdat kwaliteit een relatief begrip is, wordt kwaliteit vaak bepaald door middel van...
Direct naar
facebook