Lestijden

MC-moment     08.30 uur – 09.00 uur 1e lesuur          09.00 uur – 09.30 uur 2e lesuur          09.30 uur – 10.00 uur 3e lesuur          10.00 uur – 10.30 uur pauze              10.30 uur – 10.45 uur 4e lesuur          10.45 uur – 11.15 uur 5e lesuur          11.15...

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut wordt met instemming van de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het CvB. Downloaden (DOCX, Onbekend)  ...
Direct naar
facebook