Lestijden

1e lesuur    08.30 uur – 09.00 uur2e lesuur    09.00 uur – 09.30 uur3e lesuur    09.30 uur – 10.00 uur4e lesuur    10.00 uur – 10.30 uur pauze          10.30 uur – 10.45 uur 5e lesuur     10.45 uur – 11.15 uur6e lesuur     11.15 uur – 11.45 uur7e lesuur     11.45 uur...

Lessentabel

[gview file=”https://www.nieuwethermen.nl/wp-content/uploads/2019/06/Lessentabel-20-21.pdf”]

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut wordt met instemming van de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het CvB. [gview...
Direct naar
facebook