Maatschappelijk werk

Door schoolmaatschappelijk werk JenS kunnen alleen laagdrempelige gesprekken (alledaagse problemen op gelijkwaardige basis en er geen interventies nodig zijn) gevoerd worden met de leerling. Wanneer het nodig is dat er uitgebreider gesproken wordt tijdens de...
Direct naar
facebook