Maatschappelijk werk

Door schoolmaatschappelijk werk JenS kunnen alleen laagdrempelige gesprekken (alledaagse problemen op gelijkwaardige basis en er geen interventies nodig zijn) gevoerd worden met de leerling. Wanneer het nodig is dat er uitgebreider gesproken wordt tijdens de...

Medicijngebruik en medisch handelen

Binnen SVO|PL en Nieuwe Thermen is een medicijnbeleid vastgesteld. Onderstaand een korte samenvatting van dit beleid. Geneesmiddelen worden onderverdeeld in medicijnen en zelfzorgmiddelen. Onder medicijnen worden alle door een arts voorgeschreven...
Direct naar
facebook