Ouderraad

Één van de speerpunten van Nieuwe Thermen is ouderbetrokkenheid. In dit kader hebben wij een ouderraad met ouders die zich actief inzetten voor een sterke relatie leerling-ouder-school door onder andere: – mee te denken over het onderwijs en de...

Ouderbetrokkenheid

Onze leerlingen hebben ouders die achter het nieuwe onderwijsconcept staan en die zich actief inzetten voor een sterke relatie school-ouder-kind: de ouderbetrokkenheid is groot. De inzet en hulp van ouders tijdens diverse activiteiten is zeer gewenst. Via deze website...

Ouderbijdrage en schoolnota

Ouderbijdrage en schoolnota De Nieuwe Thermen ontvangt voor het normale onderwijsprogramma geld van het ministerie van OCW. Hieruit worden alle ‘gewone’ schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, het inrichting van de school (meubilair, computers,...
Direct naar
facebook