Pesten op school – stichting 113

Stichting 113 zet zich in om leerlingen te helpen in situaties die voor hen misschien uitzichtloos lijken. Zij bieden de leerling een luisterend oor en doen er alles aan om onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen. Via deze link kom je op de website met tips,...

Privacy en gegevensbescherming

Om uw kind(eren) het beste onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden, dient de stichting te beschikken over (persoons)gegevens van uw kind(eren). Alle gegevens worden opgeslagen in het (school)dossier van de betreffende leerling. De stichting draagt zorg voor...

Procedure: Afwezigheid leerling

Als een leerling ziek is, bellen ouders tussen 08.00 uur en 08.30 uur naar school via telefoonnummer 045-5717532. Als een leerling het eerste lesuur niet op school kan zijn (door bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts), bellen ouders eveneens tussen 08.00 uur en...

Procedure: Te laat komen

Een leerling die te laat is, meldt zich aan de balie bij de conciërge dhr. Willems. Te laat komen wordt geregistreerd in SOMToday.  Een leerling die regelmatig te laat komt krijgt een passende straf en/of wordt doorverwezen naar de leerplichtambtenaar van Bureau VSV....
Direct naar
facebook