Sportkleding

Via onderstaande link is de sportkleding van De Nieuwe Thermen te bestelllen. De Nieuwe Thermen Archieven – Brandless Sportswear

Samenwerkingsverband

Informatie over het samenwerkingsverband vind u hier: http://www.swv-parkstad.nl/

Social Media Protocol SVO|PL

Sociale media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van het onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Over de inzet van sociale media zijn afspraken gemaakt. Deze zijn door SVO|PL vastgelegd in een protocol en gelden voor zowel...

Schorsing en verwijdering SVO|PL

Indien een leerling de regels en fatsoensnormen na herhaalde waarschuwing overschrijdt, wordt de leerling naar huis gestuurd nadat de ouders/verzorgers telefonisch op de hoogte zijn gesteld. De schorsing wordt schriftelijk bevestigd en aan de inspectie en het bevoegd...
Direct naar
facebook