Samenwerkingsverband

Informatie over het samenwerkingsverband vind u hier: http://www.swv-parkstad.nl/

Social Media Protocol SVO|PL

Sociale media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van het onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Over de inzet van sociale media zijn afspraken gemaakt. Deze zijn door SVO|PL vastgelegd in een protocol en gelden voor zowel...

Schorsing en verwijdering SVO|PL

Indien een leerling de regels en fatsoensnormen na herhaalde waarschuwing overschrijdt, wordt de leerling naar huis gestuurd nadat de ouders/verzorgers telefonisch op de hoogte zijn gesteld. De schorsing wordt schriftelijk bevestigd en aan de inspectie en het bevoegd...

School ondersteuningsprofiel (SOP)

De nieuwe koers voor Passend Onderwijs is erop gericht dat alle scholen een school ondersteuningsprofiel opstellen. In dit profiel van de school komt te staan wat de kwaliteit van de interne zorgbegeleiding is, de wijze waarop de interne zorgbegeleiding is ingericht...
Direct naar
facebook