Zorgstructuur

De structuur binnen Nieuwe Thermen voorziet in goede begeleiding en zorg voor het geval leerlingen en onderwijsmedewerkers hier behoefte aan hebben. De eerste en tweede lijn is binnen Nieuwe Thermen georganiseerd, via de mentor-coach en de ondersteuningscoördinator....
Direct naar
facebook