Voor Nieuwe Thermen geldt onderstaande aanmeldprocedure:

Ouders melden zoon of dochter digitaal aan. Bij de aanmelding begint het warm welkom. De leerling staat centraal, dus een adequate aanmeldprocedure is het startpunt van goede zorg. Voordelen van een goede aanmelding zijn:

> een neutrale, objectieve afweging welk onderwijs/niveau het best bij de leerling past. De voorkeur van de ouders is hierbij richtinggevend, maar ook het advies van de basisschool is belangrijk;

> eenvoudiger doorstroomroutes;

> garantie voor een passend traject voor theoretische leerweg en havo;

> werken naar een gepersonaliseerd leertraject.

Direct naar
facebook