Op donderdag 12 januari staan op Nieuwe Thermen twee dingen op het programma:

 • Moondog voor leerjaar 2
 • Mad Science voor leerjaar 1 en leerjaar 2
 • Moondog
  Dit wordt gegeven door twee hoofdconducteurs van de NS.
  Het is een programma waarbij door middel van perspectiefwisselingen en op basis van eigen ervaringen wordt geprobeerd onze leerlingen bewust te laten worden van de consequenties van (onbezonnen of agressief) handelen op en rond het spoor en in de trein. Het doel is om de consequenties van onbezonnen gedrag, pesten, agressie of groepsgedrag voor de leerlingen zelf en de omgeving bespreekbaar te maken.
  De planning ziet er als volgt uit:
  09.00 uur – 10.30 uur:   T2a onder leiding van mevrouw Lempers
  10.45 uur – 12.15 uur:   T2b onder leiding van meneer De Haan
  12.15 uur – 13.45 uur:   T2c onder leiding van mevrouw Smits
  Moondog wordt gegeven in lokaal 016.

  Mad Science
  Het externe leerlab is a.s. donderdag voor zowel leerjaar 1 als leerjaar 2 en wordt verzorgd door Mad Science.
  Alle leerlingen worden om 13.45 uur in de aula verwacht, natuurlijk met de docenten die op dat moment les aan de leerlingen geven.
  Dit externe leerlab duurt tot 14.30 uur, alle leerlingen zijn dus om 14.30 uur klaar met de lessen deze donderdag.
  mad%20science

  Direct naar
  facebook