Sinds 01 januari 2024 heeft De Nieuwe Thermen een nieuw telefoonbeleid. Dit beleid past binnen de wettelijke kaders die de overheid daarvoor gegeven heeft.

Het nieuwe Telefoonbeleid betekent voor onze locatie weinig omdat we al een goed functionerend telefoonbeleid hadden.

De totale versie van ons beleid ziet u in de schoolgids.

Direct naar
facebook