Dit schooljaar organiseren we weer examentraining voor onze vierdejaars leerlingen. Op dit moment voeren we gesprekken met Level Up om deze training vorm en inhoud te geven.

Deze training zal in ieder geval plaatsvinden in de laatste schoolweek (week van 22 tot en met 26 april) voorafgaand aan de examens die op 14 mei starten. Ook op 13 mei is er nog extra examentraining.

We hopen dat zoveel mogelijk leerlingen mee doen! Afgelopen jaren hebben bewezen dat zo’n training echt een positief effect heeft op het uiteindelijke resultaat.

Zodra er gedetailleerdere informatie beschikbaar is, zullen we de leerlingen en hun ouders daarover informeren.

Ook op onze site vermelden we actuele ontwikkelingen over deze trainingen.

Direct naar
facebook