Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
Voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke,
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van O tot 18 jaar. Als je in de
2e klas van het Voortgezet Onderwijs zit nodigen we je uit voor een
gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je
vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties
rondom de jeugd.

Gezondheidsonderzoek
In de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijg je een uitnodiging van de
jeugdverpleegkundige voor een gezondheidsonderzoek. De jeugdverpleegkundige kijkt
dan naar je lichamelijke én je geestelijke gezondheid. Dus of je lichaam gezond is en hoe
jij je voelt. Ook wordt geïnformeerd naar je gedrag en leefgewoonten, zoals eten, roken,
alcoholgebruik en sporten. Het onderzoek vindt meestal op school plaats en duurt
ongeveer 20 minuten. Als je ergens last van hebt of je zit niet lekker in je vel, zeg dit
dan zeker tegen de jeugdverpleegkundige! Deze vertelt niks door zonder jouw
toestemming en kan je helpen met je problemen. En als je extra hulp of zorg nodig hebt,
kijkt de jeugdverpleegkundige samen met jou wat daarvoor nodig is.

Aanvullende informatie is erg belangrijk
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we je van tevoren
een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar het onderzoek. Hierin komen allerlei
gezondheidsaspecten aan bod. Laat de uitnodiging en vragenlijst ook aan je ouders zien,
zodat zij weten dat je bent uitgenodigd en waarnaar gevraagd wordt. Uiteraard gaan we
zorgvuldig om met al je gegevens.

Inentingen
HPV-vaccinatie:
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6
vormen van kanker. Ben je ouder dan 10 jaar en heb je nog geen HPV-vaccinatie gehad,
dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.

Meningokokken ACWY-vaccinatie:
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen
meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden.
Ben je tussen 15 en 18 jaar en heb je nog geen vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog
krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.
Meer informatie: https: //rijksvaccinatieprog ramma. nl/infectieziekten

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte
Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan
leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede
vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico’s toenemen.
Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauw samen met de school en het regionale
bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende
problemen snel aan te pakken.

Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door,
maar soms wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, het
afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan
op school of op een JGZ locatie wordt er rekening gehouden met de dan geldende
maatregelen zoals die door het RIVM worden gehanteerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden
zowel school als ouder hierover geïnformeerd.
Ouders en hun jongeren kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de
contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te stellen via
de website en chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl

Jouwggd.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van de samenwerkende GGD’en. De website is
bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op deze site vind je betrouwbare
informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken, drugs en
media. De informatie is gecheckt door (medische) professionals.

Alles wat je op JouwGGD.nl doet is anoniem. Als je een vraag stelt via e-mail of chat, is
dit altijd vertrouwelijk. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest dit. Zij zullen
vertrouwelijk met je vraag of probleem omgaan. De GGD zal nooit zonder jouw
toestemming gegevens aan anderen verstrekken, zoals school, ouders of hulpverleners.
Ook is het altijd mogelijk om een gesprek te hebben met een jeugdverpleegkundige van
de JGZ in jouw gemeente.

Vragen of zorgen?
Als je vragen hebt of je zit niet lekker in je vel, neem dan gerust zelf contact op met het
Team JGZ. Of loop eens binnen bij de jeugdverpleegkundige als deze op school is. Ook je
ouders kunnen met vragen of zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van hun
zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ. We bekijken samen met je ouders
wat we eraan kunnen doen.
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van O t/m 18 jaar zonder vaste
verblijfplaats?. Ook dan kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidzorg op die
locatie waar u zich op dat moment bevindt.
U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en
het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op
te nemen met de huisarts’.

Contact
Team JGZ Parkstad Z-W, locatie GGD Het Overloon 2 te Heerlen
E: InfoJGZ.Parkstad@ggdzl.nl
T: 088-880 5044

Website JGZ Zuid-Limburg
www.ggdzl.nl

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023

Als je hoge koorts hebt, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, ben je meestal niet in staat om
lessen te volgen. Een zieke heeft vaak behoefte aan rust en verzorging en kan het beste
in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Als je lichte ziekteverschijnselen hebt,
zoals een snotneus of huiduitslag, kun je meestal wel meedoen in de klas of groep, maar
in verband met corona zal dat altijd in overleg met school moeten gebeuren en eventueel
moet je eerst een test doen.
Bij enkele besmettelijke ziekten – die ernstig kunnen verlopen – mag je als je ziek bent
niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere leerlingen en
beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van
zieke mensen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” genoemd. Ben
je ziek en heb je (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De
school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid
Limburg of je wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden. Wering is alleen
zinvol als besmetting van de anderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een
andere manier te voorkomen is.
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school- al dan niet in overleg met de GGD – zo
nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere leerlingen en ouders te informeren, of
gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten.

Vragen?
Heb jij of heeft jouw ouder/verzorger vragen over infectieziekten, neem dan contact op
met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088
8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.

 

Direct naar
facebook