Groep 7 en 8

Welkom op deze webpagina voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. Hier vind je informatie die kan helpen om een goede goede keuze te maken voor een school voor voortgezet onderwijs.

Kick-Off 19 juni

Rondleiding door brugklassers

Voor leerlingen van groep 7 & 8

Op afspraak:  rjs.lataster@svopl.nl

 

Meet & Greet 10, 11 & 12 juni

ABC van De Nieuwe Thermen

Domeinen

Digitaal werken

We werken voornamelijk digitaal. Dit helpt ons om maatwerk te bieden en goed zicht te houden op de voortgang van elke leerling. Een ander voordeel is dat onze leermid- delen altijd actueel zijn. Leerlingen hebben hun eigen laptop.

Draaideurweek

Vijf keer per jaar is er een Draaideurweek waarin durven echt centraal staat. Leerlingen kunnen dan kiezen uit een heleboel leerlabs, sportieve en creatieve activiteiten, ze kunnen op stage, ze kunnen werk van de voorgaande periode afmaken of inhalen en ze hebben allemaal een gesprek met hun MC. Daarnaast is in deze week de thema-afsluiting waarbij leerlingen aan ouders en het team presenteren wat ze geleerd hebben.

Durfroute

In de DURF-route komen kennis en vaardigheden heel mooi samen. Autonomie en verantwoordelijkheid staan centraal. Leerlingen gaan, binnen en buiten de school, aan de slag met uitdagende, levensechte, opdrachten. De route naar het einddoel toe, bepalen de leerlingen zelf.

Gepersonaliseerd leren (GL)

De Nieuwe Thermen staat voor gepersonaliseerd leren. Tijdens GL-uren krijgen leerlingen de ruimte om hun eigen planning op te stellen op basis van hun leerstijl, niveau, tempo, doelen en interesses. Elke dag staat een anderhalf uur GL op het rooster, waarin de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan met hun planners van de verschillende vakken.

Klassengrootte

We werken met wisselende samenstellingen van groepen. Tijdens de mentor-coach-momenten zitten er zo’n 17 leerlingen in de klas, maar bij de instructielessen of tijdens gepersonaliseerd leren kunnen dat er rond de 30 zijn. Ook de indeling van de groepen is telkens weer anders. Daardoor hebben  ook veel contacten met kinderen uit andere mentor- coach groepen en andere leerjaren.

Kluisjes
  • Ouders betalen hiervoor via de schoolnota jaarlijks huur en éénmalig borg.
  • Indien de schoolleiding dit nodig acht, kan zij de inhoud van de kluisjes preventief controleren op verboden middelen/voorwerpen.
  • Aan het einde van het schooljaar moeten de kluisjes volledig worden leeggemaakt.
  • Als een leerling de school verlaat, ontvangen ouders de borg terug mits de locker in goede staat wordt achtergelaten en de sleutel wordt ingeleverd.
Laptop
Leerlabs

Vast op het rooster staan de leerlabs. Elke week gaan de leerlingen er op uit of we halen externen de school in. Tijdens die leerlabs combineren we de theorie uit de lessen met de praktijk. Leerlingen maken tegelijkertijd kennis met verschillende beroepen en bedrijven. Zo doen ze waardevolle ervaringen op en ontwikkelen ze hun vaardigheden. Hieronder een paar voorbeelden. Op onze website en Facebook-pagina kun je natuurlijk veel meer foto’s vinden!

Lestijden

MC-moment     08.30 uur – 09.00 uur
1e lesuur          09.00 uur – 09.30 uur
2e lesuur          09.30 uur – 10.00 uur
3e lesuur          10.00 uur – 10.30 uur

pauze              10.30 uur – 10.45 uur

4e lesuur          10.45 uur – 11.15 uur
5e lesuur          11.15 uur – 11.45 uur
6e lesuur          11.45 uur – 12.15 uur

pauze              12.15 uur – 12.45 uur

7e lesuur          12.45 uur – 13.15 uur
8e lesuur          13.15 uur – 13.45 uur
9e lesuur          13.45 uur – 14.15 uur
10e lesuur       14.15 uur – 14.45 uur
11elesuur       14.45 uur – 15.15 uur
12elesuur       15.15 uur – 15.45 uur

 

Mentor-coach (MC)

Brugklassers hebben vier keer per week een dagopstart met hun MC. Tijdens de MC momenten en in individuele gesprekken maken zij samen afspraken over de leerroute en ontwikkel doelen van de leerling. De MC is de belangrijkste contactpersoon voor ouders en leerlingen. 

Niveau

Aanmelden op De Nieuwe Thermen kan alleen met een vmbo-T en/of havo-advies. Leerlingen zitten in heterogene groepen. In leerjaar 3 beginnen leerlingen die vmbo-t volgen met hun examenprogramma. Zij doen eindexamen in leerjaar 4. Leerlingen die havo gaan volgen, sluiten in leerjaar 3 de onderbouw af op De Nieuwe Thermen en stromen ver- volgens, goed voorbereid, uit naar een school waar bovenbouw havo wordt aangeboden.

Ouderbetrokkenheid

Pauzes

Kleine pauze: 10:30 tot 10:45 uur
Grote pauze: 12:15 tot 12:45 uur

 Leerlingen blijven op het schoolterrein.

 

 

Profiel leerling

Roosters

Voorbeeld van een brugklasrooster

Vaardigheden

 

6 hoofdvaardigheden:

Samenwerken
Creatief denken en ondernemen
Sociale en communicatieve vaardigheden
Probleemoplossend denken
Informatie en ict-vaardigheden
Zelfregulering en leren leren
Direct naar
facebook