Heerlen, 28 februari 2020

Beste ouders en verzorgers,

Aanstaande maandag, 2 maart 2020, worden de lessen hervat na de carnavalsvakantie. In de afgelopen dagen is veel aandacht geweest voor het corona-virus en mogelijke besmetting. Ook zijn er gevoelens van onrust over de risico’s. Verschillende instellingen waaronder ook onderwijsinstellingen hebben inmiddels besluiten genomen over bijvoorbeeld het al of niet laten doorgaan van schoolreizen.

Als het gaat om het corana-virus, volgt De Nieuwe Thermen de lijn die ook bij eerdere virus-gevallen zoals de Mexicaanse griep is gevolgd. Leidend hierbij zijn voor ons de richtlijnen en adviezen die gegeven worden door de GGD. Op de site GGD Zuid-Limburg zijn deze adviezen en richtlijnen, ook specifiek voor scholen, te vinden: https://www.ggdzl.nl/professionals/infectieziekten/bestrijding-infectieziekten/coronavirus-covid-19/coronavirus/

Op basis van deze informatie zijn er nu geen redenen om over te gaan tot bijzondere maatregelen behalve het advies om nog meer dan anders te zorgen voor een goede hygiëne, zoals regelmatig handen wassen. Mocht uw zoon of dochter recent in een gebied zijn geweest waar uitgebreide verspreiding is en heeft uw kind ook klachten zoals koorts, hoesten en/of benauwdheid? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de huisarts en uw kind niet naar school te laten komen.

Wat betreft het eventueel schrappen van schoolreizen, volgen we de adviezen van de Rijksoverheid. Op dit moment zien we geen reden om reizen nu al af te gelasten.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mochten er ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u.

Met vriendelijke groet,

Debora Herveille

Direct naar
facebook