• Ouders betalen hiervoor via de vrijwillige ouderbijdrage huur en ontvangen een nota voor de éénmalige borg.
  • Indien de schoolleiding dit nodig acht, kan zij de inhoud van de kluisjes preventief controleren op verboden middelen/voorwerpen.
  • Aan het einde van het schooljaar moeten de kluisjes volledig worden leeggemaakt.
  • Als een leerling de school verlaat, ontvangen ouders de borg terug mits de locker in goede staat wordt achtergelaten en de sleutel wordt ingeleverd.
Direct naar
facebook