Woensdag 4 september is er een Kurzweiltraining voor de eerstejaars leerlingen met dyslexie. Indien er leerlingen uit andere leerjaren zijn die hier graag aan deel willen nemen, mogen zij een mail sturen naar jme.vermeesch@nieuwethermen.nl

De training vindt plaats van 10.45 uur tot 12.45, in lokaal 110

Zorg dat je jouw eigen laptop mee hebt!

Doel: Het positief inzetten van de ICT vaardigheid van leerlingen. Leerlingen enthousiasmeren over het programma. Na afloop zijn de leerlingen voldoende vaardig om aan de slag te gaan met de basistoepassingen van Kurzweil 3000.

De instructie is er op gericht dat de leerlingen de mogelijkheden van het programma leren kennen en kunnen benutten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

•         de leesfuncties (o.a. in de digitale methode)

•         het maken van een bvb m.b.v. Kurzweil

•         woordenboeken

•         de schrijffuncties; spellingcontrole, woordvoorspeller, homofonen

•         de studeertools: markeerstiften, mindmapping, kolomnotities

•         de notitiemogelijkheden voor het invullen van werkboeken/toetsen

•         bestanden omzetten naar KES-bestand

•         verschillende documenten: Word, PDF, internet, epub, gescande documenten

Bij deze training hoort een werkboek, toegang tot de instructievideo en een diploma voor de leerlingen

Direct naar
facebook