Een groep enthousiaste tweedejaars leerlingen van De Nieuwe Thermen heeft zich opgegeven voor een project om op zoek te gaan naar de identiteit van Heerlen. Passend binnen het thema “tijdreizen” gaan ze op zoek naar antwoorden uit het verleden in hun eigen omgeving.
De leerlingen werken de komende weken tijdens en buiten lestijd o.a. met kunstenaar Jean–Michael Crapanzano aan een film en fotoreportages op basis van interviews en discussie met oude mijnwerkers en andere inwoners van deze regio over het mijnverleden, over het heden en de toekomst. Deze film- en fotoproducten worden later ook weer gebruikt voor een documentaire en het kunstwerk ‘De dans van Lies en Jan’. Donderdag 12 april komt een grote gele bus op het schoolplein te staan waarin de projectgroep van onze school gaat werken.

De planning donderdag 12 april in de bus is als volgt:
09.30 uur: bus komt op schoolplein
10.00 uur: ontvangst leerlingen in de bus
10.00 uur – 11.00 uur: test camera/geluid in de bus, hoe kunnen wij een interview realiseren?
11.30 uur – 12.00 uur: test buiten
12.00 uur – 12.15 uur: pauze
12.15 uur – 13.00 uur: interview twee mijnwerkers
13.15 uur – 14.00 uur: interview twee andere mijnwerkers

Direct naar
facebook