Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.
Het leerlingenstatuut wordt met instemming van de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het CvB.

Downloaden (DOCX, Onbekend)

 

 

Direct naar
facebook