Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.
Het leerlingenstatuut wordt met instemming van de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het CvB.

[gview file=”https://www.nieuwethermen.nl/wp-content/uploads/2017/07/Leerlingenstatuut-Nieuwe-Thermen-1.docx”]

 

 

Direct naar
facebook