Door schoolmaatschappelijk werk JenS kunnen alleen laagdrempelige gesprekken (alledaagse problemen op gelijkwaardige basis en er geen interventies nodig zijn) gevoerd worden met de leerling. Wanneer het nodig is dat er uitgebreider gesproken wordt tijdens de begeleiding, wordt er eerst contact opgenomen met ouders/verzorgers om toestemming te vragen voordat er verder met de leerling gesproken wordt.

Direct naar
facebook