Binnen SVO|PL en Nieuwe Thermen is een medicijnbeleid vastgesteld. Onderstaand een korte samenvatting van dit beleid.

Geneesmiddelen worden onderverdeeld in medicijnen en zelfzorgmiddelen.

Onder medicijnen worden alle door een arts voorgeschreven geneesmiddelen verstaan.
Medicijnen worden zoveel mogelijk thuis door de ouders/verzorgers toegediend. Alleen als een arts voorschrijft dat medicijnen onder schooltijd moeten worden ingenomen, kunnen ouders / verzorgers aan school vragen om hierop toe te zien. In dat geval neemt de ouder/verzorger contact op met de school.

Onder zelfzorgmiddelen verstaan we geneesmiddelen die zonder recept in de winkel of apotheek te koop zijn. Een voorbeeld van een bekend zelfzorgmiddel is “paracetamol”.
Zelfzorgmiddelen worden niet door de school verstrekt. Ouders/verzorgers/leerling zijn zelf verantwoordelijk voor gebruik en inname van zelfzorgmiddelen tijdens schooltijd.

[gview file=”https://www.nieuwethermen.nl/wp-content/uploads/2015/07/Medicijngebruik-en-medisch-handelen-Nieuwe-Thermen.docx”]

Direct naar
facebook