Die moderne school ís er en staat in het hart van Parkstad. De Nieuwe Thermen in Heerlen bereidt kinderen met een vmbo-t en/of havo-advies voor op waar de arbeidsmarkt van morgen om vraagt. Naast vakkennis is dat nog zoveel meer. Samenwerken. Jezelf presenteren. Media-wijs worden. Ondernemend zijn. Problemen oplossen. Slim omgaan met je tijd. Kortom: toekomstgericht onderwijs met heel veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Een school waar je van en mét elkaar leert en waar iedereen zich prettig en veilig voelt. De ervaringen met dit vernieuwend onderwijsconcept, dat in augustus 2016 in Parkstad werd geïntroduceerd, zijn zeer positief. Of zoals een van de ouders het treffend zei: ‘Zo’n school gun ik elk kind.’ Aan de hand van thema’s uit het dagelijks leven laat De Nieuwe Thermen kinderen

ervaren dat je altijd en overal kunt leren. De kennis ligt voor het oprapen. Dat wil zeggen dat we de buitenwereld naar de school halen en zelf zoveel mogelijk naar buiten gaan om te leren. Zie het als een ontdekkingsreis door het échte leven. Zien, beleven en doen. Zo wordt leren niet alleen leuk, maar ook betekenisvol.

Op De Nieuwe Thermen volgen de leerlin-gen twee jaar een gemengde onderbouw vmbo-t/havo. In leerjaar 1 krijgen de leerlin-gen voor alle vakken cijfers op zowel vmbo-t als havo-niveau. In leerjaar 2 volgen de leerlingen per vak vmbo-t óf havo-niveau. Aan het einde van de tweede klas wordt bekeken of de leerling vmbo-t eindexamen gaat doen op De Nieuwe Thermen of nog een jaar onderbouw (leerjaar 3) havo volgt om zo goed mogelijk voorbereid door te stromen naar de bovenbouw havo op een andere school.

‘Samen maken we de school’

Patricia Karger is als moeder nauw betrokken bij de school van haar dochter Lisa. Sterker nog: de Heerlense droeg het kantoor van de Rabobank waar ze werkt voor als extern leerlab voor De Nieuwe Thermen.

Hoe ziet ouderbetrokkenheid eruit op
De Nieuwe Thermen?

Dit is ouderbetrokkenheid zoals het hoort te zijn. Een mooie wisselwerking tussen ouders en school. Ik word zeer actief geïnformeerd over hoe het met mijn oudste kind gaat. Daarnaast krijg ik als ouder alle kansen om mijn betrokkenheid bij de school te tonen. Samen maken we de school en zorgen we ervoor dat kinderen in een veilige en prettige omgeving kunnen opgroeien.

Interview met Patricia Karger, moeder van Lisa

Hoe laat jij als ouder je betrokkenheid zien?

Leerlingen van het tweede leerjaar, onder wie mijn dochter Lisa, brengen binnenkort in het kader van het thema ‘Ondernemerschap’ een bezoek aan Rabobank Parkstad Limburg, waar ik als servicemanager werk. Naast een rondleiding door ons duurzaam kantoor

proberen we hun bewustzijn rond geld te vergroten. Als bank die midden in de samenleving staat, vinden we dat heel belangrijk en hebben we speciale programma’s om kinderen op jonge leeftijd geldbewust te maken.
Verder was ik afgelopen januari op school als vrijwilliger van Stichting Wensulance. Deze stichting helpt mensen met een ernstige en/of chronische ziekte via comfortabel liggend vervoer om hun laatste wens in vervulling te laten gaan. In het kader van het thema ‘Helden’ hebben we leerlingen verteld over het werk van onze stichting. Hoe waarde-vol en mooi het is om zo’n ultieme wens mogelijk te maken.

Wat zou je kinderen willen zeggen die nog twijfelen over
hun schoolkeuze?

Op De Nieuwe Thermen sta je als persoon centraal. Deze school doet er alles aan om het kind op z’n eigen niveau te laten groeien. In een omgeving waar je je thuis en prettig voelt. Daar begint het mee, dát is de basis voor succes.

Persoonlijke benadering

In een wereld die steeds hectischer en veeleisender wordt, kiest De Nieuwe Thermen bewust voor een persoonlijke benadering en duidelijkheid. Als leerling heb je dagelijks contact met je mentor-coach. Sterker nog: je begint de dag samen om afspraken te maken, te plannen en te bespreken wat er op school en in de wereld gebeurt. Daarna ga je in groepen van wisselende omvang aan de slag in verschillende en wisselende werkvormen. Er zijn zes domeinen; gecombineerde vakken die bij elkaar passen.

Ook tussen de domeinen is er veel samenhang. Op die manier ontdekken leerlingen sneller verbanden en begrijpen ze ook beter waarom ze iets leren.
De zes domeinen zijn:

  • Taal & Cultuur
  • Mens & Maatschappij
  • Natuur & Technologie
  • Kunst & Ontwerpen
  • Sport & Bewegen
  • Wiskunde & Rekenen

 

Leerlingen kiezen zelf hoe ze zich de lesstof eigen maken. Binnen de wettelijke gestelde kerndoelen en exameneisen stellen zij een lesprogramma samen dat past bij hun eigen niveau, tempo en interesses. Het digitaal leermateriaal biedt volop ruimte voor verbreding en verdieping. Zoals gezegd: alles draait om de persoonlijke ontwikkeling van het kind en om het maken van eigen keuzes. Taal, rekenen, burgerschap en cultuur lopen als een rode draad door het lesprogramma. Het rooster bevat onder meer korte instructielessen. Daarbij is het leren gepersonaliseerd, wat inhoudt dat leerlingen zelf hun leer- route uitstippelen en inrichten en ook zelf aantonen dat ze hun leerdoelen hebben bereikt.

 

Interview met docent Jill Vermeesch

Leren door zelf te ontdekken

De Nieuwe Thermen stimuleert kinderen om zelf op ontdekking te gaan in externeleerlabs. Zoals bij het ontdek- en doemuseum Continium in Kerkrade. DocentNatuur & Technologie Jill Vermeesch vertelt hoe die samenwerking er uitziet.

De Nieuwe Thermen wil kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij van morgen. Hoe krijgt die doelstelling vorm en inhoud binnen het domein Natuur & Technologie?

Omdat elk kind anders is en anders leert, laten we leerlingen door middel van leerdoelen kiezen hoe ze de lesstof tot zich willen nemen. Theoretisch via de denkroute of proefondervindelijk via de durfroute. Tijdens externe leerlabs komt de lesstof echt tot leven. Het uitgangspunt is dat je beter begrijpt wat je leert wanneer je die kennis thematisch opdoet en ervaart in de praktijk.

Wat vraagt die durfroute van leerlingen?

We stimuleren leerlingen om zelf te ontdekken en op zoek te gaan naar hun leervragen. Je kijkt wat bij jou past op basis van jouw interesses en talenten en ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij van morgen. Dat vraagt om een actieve leerhouding; leren voor het leven!

Hoe ziet de samenwerking met Continium eruit?

Bij de First Lego League in november, die in het teken stond van het thema water (hydro dynamics), werden leerlingen uitgedaagd om te denken als wetenschappers en technici. Tijdens cluburen en gepersonaliseerd leren leerden ze onder meer hun eigen robot programmeren en bouwen. Andere teams kozen een probleem uit de praktijk dat opgelost moest worden. Samenwerken, respect en sportiviteit staan in deze competitie centraal. Het programmeren en coderen kreeg op school een vervolg. Daarbij brachten onze leerlingen hun opgedane kennis over op groep 8 van basisschool Tarcisius in Heerlen. En daar bleef het niet bij. In het kader van het thema ‘Voeding’ volgden eerstejaars leerlingen een workshop Food bij Continium. De tweedejaars construeerden rond het thema ‘Oefening baart kunst’ hun eigen brug. Daarnaast stond er een ontdektour door het wetenschapsmuseum op het programma. In april gaan leerlingen rond het thema ‘Tijdreizen’ experimenteren met Solar Bugs, mechanische insecten die zich voortbewegen op zonne-energie. Welke rol spelen ouders in de externe leerlabs? Een zeer actieve. Dankzij hun betrokkenheid starten we voor het thema ‘Mens in beweging’ met twee nieuwe leerlabs binnen het domein Natuur & Technologie: fysiotherapie en verloskunde. Daar zijn we erg blij mee. Experts uit de praktijk zijn als geen ander in staat om kinderen te raken en te prikkelen. Bijkomend voordeel is dat leerlingen met verschillende beroepen in aanraking komen en op die manier ontdekken waar hun interesses liggen

Vaardigheden

Bij De Nieuwe Thermen vergaren kinderen veel meer dan alleen kennis. Ze leren zichzelf ontdekken. Hun interesses en talenten, maar ook hun ontwikkelpunten. Leerlingen ontwikkelen een groot aantal vaardigheden waar ze de rest van hun leven
profijt van hebben. Leren leren. Leren luisteren. Kritisch denken. Je eigen keuzes maken. Leren discussiëren. Initiatief tonen.
Denken in oplossingen en mogelijkheden. Creatief, nieuwsgierig en ondernemend zijn. Netwerken opbouwen. Samengevat:
dromen, denken, durven en doen. Gaandeweg ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn, wat ze leuk en belangrijk vinden in hun leven, waar hun kracht ligt en waarin ze willen uitblinken. De ideale basis om straks als volwassen wereldburger gelukkig te zijn en hun talent maximaal te benutten.

Thematisch leren

Kennis en vaardigheden krijgen veel meer betekenis wanneer je ze in een herkenbare context
kunt toepassen. Daarom hebben we het onderwijs voor onze leerlingen thematisch ingericht. Elk leerjaar staan vijf wisselende thema’s centraal zoals‘ Voeding’, ‘Eigen omgeving’ of de ‘Digitale wereld’. Alle lessen, van Nederlands tot wiskunde en van geschiedenis tot kunst & ontwerpen, worden dan toegespitst op hetzelfde thema. Op deze manier is leren niet alleen leuker, het zorgt er ook voor dat nieuwe informatie veel beter blijft hangen.

‘Jezelf durven zijn en lef tonen’

Op initiatief van docent Sport & Bewegen Merijn de Haan volgden alle eerste -en tweedejaars leerlingen dit schooljaar een workshop breakdance en hiphop bij HFC Dancestudio in Heerlen.

 

Waarom heb je deze buitenschoolse activiteit georganiseerd?

Ook al ben ik zelf geen danswonder, ik vind het wel belangrijk dat mijn leerlingen kennis kunnen maken met deze tak van sport. De manier waarop Dancestudio HFC jongeren begeleidt, sluit helemaal aan bij de filosofie van onze school. Niet alles is op kennis gericht, de vaardigheden die je nodig hebt in deze 21e eeuw spelen net zo goed een rol.

 

Interview met docent Merijn de Haan

Wat hebben leerlingen hiervan geleerd?

Kinderen leren lef te tonen. Oftewel: jezelf durven zijn en je laten zien. Maar ook samenwerken en luisteren naar anderen. Dat zijn vaardigheden die je niet alleen bij dansen, maar in het hele leven nodig hebt. Ik heb niet de ambitie om topsporters op te leiden,
ik vind het veel belangrijker dat jongeren plezier hebben tijdens het sporten, dat ze zichzelf leren ontdekken en leren wat winnen en verliezen is.

 

Haal je nog op andere manieren de praktijk naar de school?

Jazeker. Elk jaar komt er een instructeur om een training zelfverdediging te geven. Daarnaast besteden we veel aandacht aan maatschappelijke thema’s. Binnen het thema ‘Voeding’ heb ik mijn leerlingen er bijvoorbeeld bewust van gemaakt hoeveel suiker je op een dag binnenkrijgt. Hoe zou jij De Nieuwe Thermen willen omschrijven? Ik ben groot fan van onze onderwijsvisie. Op De Nieuwe Thermen leggen we een brede, stevige basis die jongeren nodig hebben op hun weg naar volwassenheid en bij toekomstige
keuzes in het leven. Aan de hand van diverse vaardigheden leren ze om zelfstandig te worden, goed te plannen en eigen keuzes te maken. Heel belangrijk is dat!

 

Duurzaam en samen leren

Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde van De Nieuwe Thermen. De kennis en vaardigheden die kinderen opdoen, nemen ze de rest van hun leven mee. Maar duurzaamheid betekent ook dat iedereen op school gelijk en met elkaar verbonden is en zich verantwoordelijk voelt en gedraagt. Duurzaam is ook de relatie die we met ouders aangaan. Zij zijn en worden zeer

actief betrokken bij het leerproces, de individuele ontwikkeling van hun kind en de school. Dat begint bij de eerste kennismaking en dat blijft zo gedurende de hele schoolperiode. De leerling, zijn ouders en mentor-coach leggen samen de vorderingen, ervaringen en ontwikkelpunten vast in de Thermenmeter. Dit document wordt periodiek besproken en geeft inzicht in de totale ontwikkeling van het kind.

Externe leerlabs

De tijd dat kinderen hun kennis alleen uit boeken haalden, ligt ver achter ons. Leren doe je niet alleen op school of thuis, maar
overal. Op straat, in een winkel, bij de sportclub of tijdens gesprekken en ontmoetingen elders. Bij De Nieuwe Thermen stimuleren we leerlingen dan ook om hun kennis overal vandaan te halen. Als de werkelijkheid dichtbij is, leren we niet online, maar op buitenschoolse werkplekken. Parkstad heeft meerdere inspirerende leerlabs waar we maar al te graag gebruik van maken. Denk aan plekken waar je leert programmeren en coderen, een geschiedenisles

tussen de Romeinse overblijfselen, economieles in een bedrijf of dans, muziek en drama in een theater. De wereld
buiten geeft het leren serieus betekenis. Theoretische kennis op school krijgt immers een gezicht; een praktisch kader. Ook bij onze externe leerlabs werken we nauw samen met ouders en verzorgers. Met grote regelmaat nodigen zij klassen uit voor een inspirerende workshop of rondleiding op hun werk. Een boeiende les op locatie waarin ze leerlingen laten kennismaken met hun vak en bedrijf. In deze brochure komen enkele ouders aan het woord.

Extern leerlab:
leren bij de fietsenwinkel

Over betrokken ouders gesproken. Roger Flucken en Joice Ghijsen stelden afgelopen najaar hun fietsenwinkel in Voerendaal ter beschikking als extern leerlab voor tweedejaars leerlingen van De Nieuwe Thermen.

Waarom dit initiatief?

De ene ouder helpt mee op school, een ander stelt zijn netwerk ter beschikking. Wij hebben een fietsenzaak. Het leek ons leuk om een extern leerlab te organiseren rond het thema ‘Ondernemerschap’ en het domein Natuur & Technologie. Het voelt goed om op deze manier ons steentje bij te dragen aan de school van Pablo.

Interview met Joice Ghijsen en Roger Flucken, ouders van Pablo

Wat hebben de kinderen geleerd bij Roger Flucken Fietsspecialist?

Verdeeld over twee groepen hebben we aan een kleine veertig leerlingen uitgelegd wat het betekent om ondernemer te zijn. Wat er zo leuk aan is, wat de valkuilen zijn, waar je aan moet denken, hoeveel fietsen je moet verkopen om een boterham te kunnen verdienen. Daarnaast hebben we iets verteld over lucht en luchtdruk en mochten de leerlingen zelf een band op de velg leggen. De reacties waren erg leuk, het was zeer geslaagd. Wat ons betreft is dit externe leerlab zeker voor herhaling vatbaar.

 

Wat is de toegevoegde waarde van externe leerlabs?

Het leren in externe leerlabs is een van de speerpunten van de school. Dat spreekt ons zeer aan en was voor onze zoon zelfs de reden om voor De Nieuwe Thermen te kiezen. Je leert namelijk op een andere manier, aan de hand van herkenbare thema’s die je in de praktijk leert toepassen en die in elk vak terugkeren. Daarbij worden allerlei verbanden gelegd tussen verschillende domeinen. Door deze aanpak weet je veel beter wat je leert en blijft die kennis ook echt hangen.

Het schoolteam

Onze medewerkers spelen een cruciale rol bij het succes van dit vernieuwend onderwijsconcept. Zij vernieuwen immers het onderwijs in de praktijk. Pedagogisch sterk en didactisch bekwaam weten onze docenten

hoe je kinderen moet stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Hoe je een leerling prikkelt, motiveert, bijstuurt en op weg helpt. Welke vaardigheden er nodig zijn om goed te functioneren in de wereld van morgen.

Direct naar
facebook