Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

De Nieuwe Thermen maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg:

BcPL locatie Brandenberg te Langraaf vmbo-tl, kader, basis
BcPL locatie Herle te Heerlen vmbo-tl, kader, basis
BcPL locatie Holz te Kerkrade vmbo-tl, kader, basis
BcPL locatie Praktijkscholen (openbaar en katholiek) te Heerlen praktijkonderwijs
Bernardinuscollege te Heerlen gymnasium, atheneum en havo
Charlemagne College locatie Eijkhagen te Landgraaf (tweetalig) vwo, havo en vmbo-tl
De Nieuwe Thermen te Heerlen havo/vmbo-tl
Sintermeertencollege te Heerlen (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en (tweetalig) vmbo-tl
Techniekcollege Parkstad Limburg te Heerlen vmbo techniek (leerjaar 3 en 4)

Het Techniekcollege Parkstad Limburg (TcPL) is een samenwerking tussen SVO|PL, LVO en Vista. Op deze locatie wordt techniekonderwijs aangeboden voor vmbo bovenbouw in een doorlopende lijn naar het mbo.

De missie van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg luidt als volgt:

SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten.

Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

College van Bestuur

drs. R.K.M. Bonekamp (voorzitter)

  1. mr. M. Epema (lid)

Raad van Toezicht

  1. G.J.H.M. Wagemans (voorzitter)
  2. L.L.G.H. Scholl (vice-voorzitter)
  3. A.E.J. van den Brink MSc
  4. drs. A. Palmen, CFA
  5. W.R.H. Vliex, RA RO

Voor bestuurlijke aangelegenheden kan contact worden opgenomen met het Bestuursbureau van SVO|PL

Adres:                          Telefoon:                      E-mail:                          Internet:

Akerstraat 85-87            045 – 571 25 97            info@svopl.nl                 www.svopl.nl

6417 BK Heerlen

Direct naar
facebook