Onze leerlingen hebben ouders die achter het nieuwe onderwijsconcept staan en die zich actief inzetten voor een sterke relatie school-ouder-kind: de ouderbetrokkenheid is groot.

De inzet en hulp van ouders tijdens diverse activiteiten is zeer gewenst. Via deze website en mail zullen wij regelmatig een oproep doen als wij de hulp van ouders nodig hebben. Indien u zelf ideeën hebt, kunt u deze via mail aan de mentor-coach kenbaar maken.

 

Direct naar
facebook