Onze leerlingen hebben ouders die achter het onderwijsconcept van De Nieuwe Thermen staan en die zich actief inzetten voor een sterke relatie school-ouder-kind: de ouderbetrokkenheid is groot. Uiteraard rekenen we erop dat ouders betrokken zijn bij de studie van hun kind, en waar nodig ondersteuning bieden, maar ook de inzet en hulp van ouders tijdens diverse activiteiten is zeer gewenst. 

Hierbij kunt u denken aan:

  • Vervoer van/naar externe leerlabs
  • Organiseren/verzorgen van workshops of leerlabs
  • Inzetten van het eigen netwerk voor schoolactiviteiten
  • Een bijdrage leveren aan wervingsactiviteiten
  • Deelname aan leerlabavonden voor ouders
  • Deelname aan de ouderraad 
 
Via onze website, social media en/of email zullen wij regelmatig een oproep doen als wij de hulp van ouders nodig hebben. Indien u zelf ideeën hebt, kunt u deze aan de mentor-coach van uw kind kenbaar maken.

 

Direct naar
facebook