Op 1 oktober is de toegang tot het ouderportaal SOMtoday voor alle ouders waarvan wij een mailadres hebben ontvangen een feit. Vanaf die datum hebben ouders inzage in o.a. resultaten, huiswerk, absentie van hun zoon of dochter.

U ontvangt op genoemde datum een mailtje van SOMtoday waarin beschreven wordt hoe u in kunt loggen. Uitgebreidere informatie vindt u in een korte handleiding op onze site. Zie het kopje ‘informatie’: handleiding ouderportaal.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

Is uw mailadres nog niet bekend op school en wilt u toch toegang krijgen tot het ouderportaal, geeft u dit dan door aan mevrouw Kil, onze I-Coach:mailto:s.kil@nieuwethermen.nl

Wij wensen u succes toe bij het gebruik van SOMtoday!

Direct naar
facebook