De Ouderraad (OR): voor ouders, door ouders

Wat is de OR?

De OR is een adviesorgaan binnen De Nieuwe Thermen en vertegenwoordigt ouders en verzorgers van alle leerlingen op De Nieuwe Thermen. De OR wil ouders betrekken bij De Nieuwe Thermen en het onderwijs. Daarom praat de OR mee over uiteenlopende (beleids)onderwerpen die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn en denkt mee over alledaagse zaken die ouders opmerken of leerlingen ventileren.

Vergaderingen

De OR van De Nieuwe Thermen bestaat uit de rector, de teamleider en ouders van alle leerjaren.

Doordat de directie bij elke vergadering aanwezig is, zijn de lijntjes kort en is er van beide kanten inbreng rondom de agendapunten.

De OR komt ongeveer 5x keer per jaar bij elkaar. We nemen geen besluiten (daarvoor is de Medezeggenschapsraad) en houden ons niet bezig met individuele aangelegenheden van leerlingen.

Wat doet de OR?

De belangen van ouders en kinderen worden zo goed mogelijk door ons behartigd door:

  • mee te denken met de directie over actuele zaken, beleid, visie en onderwijskundige ontwikkelingen binnen school;
  • De Nieuwe Thermen – gevraagd en ongevraagd – te adviseren;
  • bij te dragen aan diverse schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld aanwezigheid bij de open dag en informatieavonden alsmede hulp bij diverse activiteiten voor leerlingen;
  • te streven naar vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad als geleding ouder (maximaal 2 ouders);
  • feedback te geven aan, en terugkoppeling te krijgen van, de oudervertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad.

 

We kunnen het niet alleen!

Geheel in lijn met de visie van de school vinden wij ouderbetrokkenheid een zeer belangrijk aspect.

De OR is een vertegenwoordiging van alle ouders/ verzorgers van leerlingen op De Nieuwe Thermen.

Wil je iets met de OR delen? Stuur dan een e-mail naar ouderraad@nieuwethermen.nl. We laten je dan zo snel mogelijk iets weten. We ontvangen graag (liefst per e-mail) informatie van ouders om zo signalen op te vangen van hetgeen er speelt op school, om te zien of er ontwikkelingen zijn die structureel genoeg zijn om opgepakt te worden door de OR of onderwerpen voor een thema-avond.

Als ouder/verzorger van een leerling op De Nieuwe Thermen ben je uiteraard van harte welkom een vergadering van de OR bij te wonen. Stuur een e-mail naar voormeld e-mailadres en we laten je weten wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt.

Direct naar
facebook