Één van de speerpunten van Nieuwe Thermen is ouderbetrokkenheid. In dit kader hebben wij een ouderraad met ouders die zich actief inzetten voor een sterke relatie leerling-ouder-school door onder andere:
– mee te denken over het onderwijs en de onderwijsontwikkeling van De Nieuwe Thermen;
– het organiseren van en het meehelpen bij diverse activiteiten voor leerlingen en/of ouders;
– zitting te nemen in de MR van De Nieuwe Thermen als geleding ouder (maximaal 2 ouders).

De ouderraad komt 5 keer per schooljaar bij elkaar.
Namens het team Nieuwe Thermen neem mevr. Jacobs deel aan de ouderraad zodat de verbinding met de school gemaakt kan worden.

Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad De Nieuwe Thermen? Geef dit dan per e-mail door via: nmj.jacobs@nieuwethermen.nl
De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren van de school.

Direct naar
facebook