Als een leerling ziek is, bellen ouders tussen 08.00 uur en 08.30 uur naar school via telefoonnummer 045-5717532.

Als een leerling het eerste lesuur niet op school kan zijn (door bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts), bellen ouders eveneens tussen 08.00 uur en 08.30 uur naar school.

Indien een leerling in de loop van de dag weg moet (bijvoorbeeld voor een bezoek aan de orthodontist), dienen ouders tijdig naar school te bellen.

Een leerling die ziek naar huis gaat, meldt zich aan de balie bij de conciërge dhr. Willems. Er wordt naar huis gebeld om te kijken of er iemand thuis is. Als ouders niet bereikbaar zijn, volgt overleg met de mentor over toestemming.

We gaan er van uit dat afspraken met bijvoorbeeld tandarts of huisarts zo veel mogelijk buiten schooltijd gepland worden.

 

Direct naar
facebook