In leerjaar 3 kiezen de leerlingen voor overstap naar leerjaar 4 een profiel en maken zij de keuze voor hun vakkenkeuzepakket bij dat profiel. De leerlingen hebben de keuze uit de profielen economie, zorg en welzijn, techniek of landbouw.

https://www.nieuwethermen.nl/presentaties/

Direct naar
facebook