Het eerste externe leerlab voor leerjaar 1: selfie maken in de omgeving.
Leerzaam, leuk, zo gaan we het SAMEN doen!

Direct naar
facebook