Rector Paul Thönissen van Sintermeerten en tevens de rector de De Nieuwe Thermen legt aan het einde van dit schooljaar zijn functie als rector van beide scholen neer.
 
Voor het schoolbestuur SVO|PL blijft hij als adviseur van het College van Bestuur en de directieraad behouden.
 
In zijn brief aan het personeel van beide scholen schrijft Paul Thönissen dat onze school aan de vooravond staat van een nieuwe planperiode voor het schoolplan, van de implementatie van tweetalig onderwijs op Mavo en van de verdere doorontwikkeling van het onderwijskundig concept in combinatie met de organisatie van het onderwijs.
Zijn leeftijd en overwegende dat de beschreven ontwikkelingen beter door een nieuwe rector kunnen worden geïnitieerd, brachten Paul Thönissen tot zijn besluit.
 
Profielschets en vacature
 
De medezeggenschapsraad, waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd,  zal in de komende tijd een profielschets op stellen waaraan de nieuwe rector m/v dient te voldoen.
 
Direct naar
facebook