In december 2016 is onder zowel brugklassers als hun ouders/verzorgers een tevredenheidsonderzoek afgenomen.
De respons van het onderzoek was erg hoog: 100% van de brugklassers heeft deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek, 78% van de ouders heeft het onderzoek ingevuld.
De leerlingen hebben aangegeven hoe tevreden ze zijn over o.a. hun klas, de veiligheid op school, de resultaten, het huiswerk, de docenten en de manier van lesgeven. De ouders hebben hun tevredenheid aangegeven over o.a. onderwijs en activiteiten, begeleiding, communicatie, resultaten, sfeer en veiligheid. Zowel leerlingen als ouders hebben vragen beantwoord die specifiek over de brugklas gaan.
De leerlingen geven Nieuwe Thermen een score van 8.52. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral de Externe Leerlabs scoren bij de leerlingen hoog. Ze vragen nog aandacht voor de inrichting van het schoolplein en de aula. De ouders geven Nieuwe Thermen een score van 7,93, hetgeen ook hoger is dan het landelijk gemiddelde. Vooral het didactisch handelen van docenten krijgt een hoge score. Ook zijn ouders tevreden over begeleiding, betrokkenheid, de kleinschaligheid, communicatie en het domein-overstijgend werken.
We zijn zeer tevreden met deze resultaten. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met de tips die zowel leerlingen als ouders ons gegeven hebben.

Binnenkort worden de tweedejaarsleerlingen en hun ouders/verzorgers eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.

Direct naar
facebook