De Onderwijsinspectie heeft een belangrijke rol bij het beoordelen van de kwaliteit. Via de Wet op het Onderwijstoezicht ziet de onderwijsinspectie erop toe hoe scholen hun eigen kwaliteitszorg geregeld hebben. Van iedere school zijn gedetailleerde gegevens beschikbaar die door de inspectie bijeengezet worden in rapportages en cijfermatige vergelijkingen. Te denken valt daarbij aan gemiddelde cijfers voor het centrale examen, het verschil tussen Schoolexamen en Centraal Examen, de onderwijstijd, rendementsgegevens over doorstroom en informatie over de mate waarin de leerlingen volgens het advies van de basisschool doorstromen.

Direct naar
facebook