De nieuwe koers voor Passend Onderwijs is erop gericht dat alle scholen een school ondersteuningsprofiel opstellen.

In dit profiel van de school komt te staan wat de kwaliteit van de interne zorgbegeleiding is, de wijze waarop de interne zorgbegeleiding is ingericht en welke grenzen, mogelijkheden en ambities de school heeft als het gaat om de beantwoording van de onderwijsbehoeften.

Het school ondersteuningsprofiel heeft ook een functie bij het bepalen van regionaal beleid ten aanzien van de beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen, de verdeling en zorgtoewijzing van zorgmiddelen en de communicatie met ouders.

Direct naar
facebook