Met ingang van het schooljaar 2009 – 2010 is de mogelijkheid vervallen om een tegemoetkoming ouders voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs aan te vragen.

Hiervoor in de plaats is het kind gebonden budget van de belastingdienst per 1 januari 2010 verhoogd.

Voor meer informatie: www.duo.nl

Direct naar
facebook