Telefoonbeleid bij De Nieuwe Thermen per 01 januari 2024

Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches in 2024 worden niet gebruikt worden in de klas. Bij binnenkomst in het lokaal zetten de leerlingen hun telefoon op stil of vliegtuigmodus en bergen hem op in de (telefoon)tas die in elk lokaal aanwezig is. Telefoongebruik tijdens time-out momenten en/of verwijdering is niet toegestaan. Tijdens de pauzes mag de telefoon wel gebruikt worden.

Bij urgente zaken kunnen ouders /verzorgers hun zoon/dochter bereiken door contact op te nemen met het algemene nummer van school of via de mentorcoach.

Er zijn twee uitzonderingen:

a. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon mogen deze wel gebruiken. Bijvoorbeeld om medische redenen of door een beperking. Deze uitzondering dient door ouders/verzorgers aangevraagd te worden bij de schoolleiding.

b. De vakdocent, onderwijsassistent of toezichthouder mag altijd bepalen dat gebruik van de telefoon toegestaan is voor onderwijsdoeleinden.

Voor personeel geldt dat zij de telefoon bij de hand mogen hebben wanneer dat voor het verzorgen van goed onderwijs noodzakelijk is of ondersteunend werkt.

Direct naar
facebook