Schoolveiligheid en welbevinden

Een veilige omgeving is belangrijk voor het welbevinden van onze medewerkers en leerlingen. SVO|PL hecht eraan dat al haar scholen een veilige omgeving vormen voor iedereen die er leert en werkt. Het is belangrijk dat leerlingen in een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Ouders/verzorgers op hun beurt moeten met een gerust hart hun kind naar school kunnen laten gaan. Deze doelstelling brengt met zich mee dat er binnen SVO|PL wordt opgetreden tegen wangedrag.

Relevante regelingen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL.

Algemeen

Als waarden en normen worden overschreven heeft dit een negatieve impact op de schoolorganisatie. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt binnen SVO|PL niet geaccepteerd. Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan en mag van de school verwacht worden dat actie ondernomen wordt om dit onwenselijke gedrag verder te voorkomen en passende maatregelen te nemen.

Schoolveiligheid is niet alleen een zaak van bestuur en schoolleiding. Bij SVO|PL zien wij dit als een zaak van ons allemaal: veiligheid op school is een taak en verantwoordelijkheid van de schoolleiding en medewerkers, maar ook van leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers van de school.

 

Interne vertrouwensperso(o)n(en)

Nadine Wolfs

n.wolfs@nieuwethermen.nl

 

Externe vertrouwenspersonen

Dhr. R Eijdems

06 – 15 36 55 27

 

Dhr. mr. C.M. Kuikman

045 – 532 22 61

06 – 81 91 06 03

kuikman@home.nl

 

Mw. H. Mickartz

06 – 15 82 30 24

 

Ondersteuningscoördinator/ondersteuningsteams

Kim Bartels 

kmh.bartels@svopl.nl

 

Maud thijssen
mja.thijssen@svopl.nl

 

Anti-pestcoördinator

Henriette Lempers

hem.lempers-rotjes@nieuwethermen.nl  

Tijdelijk: 

Maud thijssen

mja.thijssen@svopl.nl

 

Schorsing en verwijdering

Wanneer een leerling de normen overtreedt die binnen de school gelden, kan hierop worden gereageerd met een opvoedkundige maatregel of een formele ordemaatregel. Opvoedkundige maatregelen zijn feitelijke handelingen zoals strafwerk maken, een uur terugkomen, of afzondering van het klassikale onderwijs voor de duur van een dag. Formele ordemaatregelen zijn vervolgens schorsing en verwijdering.

 

Bekijk hier het protocol pedagogische maatregel, schorsing en verwijdering SVO|PL.

Direct naar
facebook