Leerjaar 1 is gestart…..en hoe!!
Dinsdag 20 augustus zijn de brugklassers van de Nieuwe Thermen gestart met de
eerste periode, waarin het thema “Zo gaan we het SAMEN doen” centraal staat.
Op donderdag 10 oktober sluiten we dit eerste thema af en laten de leerlingen u zien en
ervaren welke vaardigheden zij al geleerd hebben in deze periode.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.45 uur: Inloop
14.00 uur: Start workshops door leerlingen
15.15 uur: Gezamenlijke afsluiting met uitreiken certificaten aan leerlingen
Wij hopen dat u erbij kunt zijn!
Direct naar
facebook